Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
 • Zamagurský slávik

  Dňa 11.mája 2018 sa konala súťaž v speve ľudových  piesní  pod názvom Zamagurský slávik v  základnej škole Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Piesne sme sa snažili vyberať podľa schopností každého speváka.

  Danej súťaže sa zúčastnili žiaci: 

  Ema Urbaňáková-    Kukulecka, Trhala som bazaličku

  Milan Michlík -    Jo jef maly zbujnicek, Idem do kostola,

  Vanesa Kosturáková-  Oj mala mati,   Čiže si šuhajko

  Malých spevákov hudobne doprevádzali učitelia ZUŠ - Bc. František Kačica, Mgr. Matúš Kačica a Mgr. Mária Trebuňová.

  Naši žiaci nás potešili svojim spevom a zároveň získali pekné ceny.

  1.kategória -  E.Urbaňáková         1.miesto

  2.kategória -  M.Michlík                 2.miesto

  3.kategória - V.Kosturáková         2.miesto

 • O Z N A M

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že vo štvrtok dňa 17.mája 2018 bude v zložkách Základná škola a Gymnázium skrátené vyučovanie na 30 min. vyučovacie hodiny. Školská edáleň a ŠKD fungujú v normálnom režime.

 • Program ku Dňu matiek

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  V utorok 24. apríla 2018 sa o 13:00 hod. otvorili brány našej školy pre predškolákov, ktorí sa v nasledujúcom školskom roku stanú ozajstnými žiakmi Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi - jej organizačnej zložky - Základnej školy. Spolu bolo do 1. ročníka zapísaných 38 detí, z toho 20 chlapcov, 18 dievčat. 25 detí je zo Spišskej Starej Vsi, 2 z Červeného Kláštora, 2 z Lechnice, 1 z Havky,1 zo Zálesia, 4 z Majerov, 2 z Reľova a 1 z Osturne.

  Budúci prváci zvládli podmienky zápisu a dostali odporúčanie na zaškolenie. Rozhodnutie o prijatí dostanú rodičia detí na adresu, ktorú uviedli v protokole. V septembri sa teda pre nich už natrvalo otvoria brány našej školy, kde si začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Veľmi sa na nich tešíme.

 • Vystúpenie jubilantom

  Dňa 26. 4. 2018 potešili žiaci ZUŠ a ZŠ jubilujúcich dôchodcov svojim kultúrnym programom. 

 • SÚŤAŽ HLIADOK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV

  Dňa 17.4.2018 sa žiaci II. stupňa ZŠ, ktorí navštevujú krúžok Poskytovanie prvej pomoci pod vedením Ing. Anny Mikulovej, zúčastnili akcie Súťaž HMZ II. Konala sa v športovej hale Aréna Poprad. Hliadka ,,A" v zložení Katarína Kušniráková, Natália Žembovičová, Natália Weissová, Saskia Brejčáková a Veronika Paľarová boli zo všetkých hliadok základných škôl okresov Kežmarok a Poprad najlepšie a tak obsadili 1. miesto.

  Hliadka ,,B" v zložení Barbora Dlhá, Viktória Bednarčíková, Veronika Navalányová, Zuzana Kaprálová a Ivana Homzová obsadili v tejto konkurencii 9. miesto.

  Ďakujem dievčatám za vynaloženú snahu a za reprezentáciu školy, Teším sa hlavne z toho, že máme v škole žiakov, ktorí vedia poskytovať prvú pomoc v prípade potreby spolužiakom, ale aj členom svojej rodiny raz budú prospešní.                                                                                                                                               

    

 • Vernisáž

  Vernisáž výstavy Kostelničákov ornament 2018 s odovzdaním cien  bude dňa 30.4.2018 o 10.00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi

 • Vyhodnotenie súťaže Kostelničákov ornament 2018

  K o s t e l n i č á k o v

  o r n a m e n t   2018 

   

  Vyhodnotenie 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

  Téma: Ornamenty v regiónoch

   

  1.  kat.    MŠ
  1. Michal Pješčak – MŠ Spišská Stará Ves
  2. Kristína Kroláková- MŠ Spišská Stará Ves
  3. Karin Kišová, MŠ Poprad- Matejovce

   

  2.kat.     6  – 10 rokov  (1. - 4. roč. ZŠ)

  1. Noemi Mitriková, ZŠ , Sídlisko II, Vranov nad Topľou
  2. Zara Mária Šefčíková, ZŠ D. Fischera 2, Kežmarok

             Zuzana Tomková, ZŠ s MŠ , Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš

  3. Veronika Koščáková, ZŠ s MŠ ,  Koperníkova  1707/21, Poprad- Matejovce

  Adriána Oračková, ZŠ  s  MŚ, Lomnička č. 29

   

  3.kat.    11 – 15 rokov ( 5. – 9. roč. ZŠ )

  1. Andrea a Karolína Krankotové, ZŠ Vranov nad Topľou

  Barbora Vnenčáková, ZŠ Spišská Stará Ves, 10 rokov

  2. Eva Blahová, Petra Matejovičová, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

  Leona Lukšíková, ZŠ Plzeň

  3. Martin Majerčák, ZŠ s MŠ, Nižná brána, Kežmarok

  Vaneska Krajčová,ZŠ D. Fischera, Kežmarok, 10 rokov

   

  4.kat. ZUŠ

  1. Jakub Kulanga, ZUŠ Rakúsy,

  Tamara Strnadová, ZUŠ Spišská Stará Ves

  2. Viktor Kromka, ZUŠ Spišská Stará Ves

  3. Erik Hangurbadžo, ZUŠ Rakúsy

  Milan Šavel, ZUŠ Rakúsy

   

   

   

 • Tretie na okrese.

  Tím žiačok našej školy vybojoval na okresom kole vo vybíjanej 3 miesto. Súťaž sa konala 19.04.2018 v Huncovciach. Dievčatá hrali v zostave: Paľarová, Kostková, Graindová, Veličková, Brejčáková, Kovalčíková, Danielčáková, Stuchlaková, Staneková, Birošíková, Semančíková, Gurovičová.

 • Postav hrad z odpadového materiálu

  Pri príležitosti Dňa Zeme sa vychovávateľky ŠKD rozhodli vytvoriť projekt s názvom Postav hrad z odpadového materiálu. Projekt trval celý týždeň a vyhodnotenie prác sa uskutočnilo v utorok 17.4.2018. V prvý deň projektu sa žiaci rozdelili do 6 pracovných skupín, v ktorých pracovalo 9 žiakov. V utorok si mali žiaci vybrať konkrétny hrad alebo zámok, na ktorom chceli pracovať. K dispozícii mali encyklopédie a náučné knihy alebo webové stránky. Od stredy už žiaci pilne pracovali na svojich výtvoroch - strihali, lepili, maľovali, občas aj prerábali. Každý žiak priložil ruku k dielu, aj keď tvorenie bolo náročné vzhľadom na mimoškolskú činnosť, ktorej sa žiaci venujú a pravidelne z ŠKD odchádzajú. V pondelok pred vyhodnotením si žiaci ešte pripravili zopár informácií o ich vybranom hrade a v utorok nastala tá chvíľa, kedy sa museli postaviť pred porotou, ktorej členovia boli Mgr.Mária Raková, Mgr.Ján Gemza a pani asistentka Eva Matiková a odprezentovať svoje dielo. Napriek miernej tréme a nervozite to všetci zvládli na výbornú a už sme len čakali na výrok poroty. Na 3. mieste sa umiestnil Zvolenský zámok a tím na čele s kapitánkou Anetkou Švientou, na 2. mieste sa umiestnil hrad Plaveč a tím s kapitánkou Alexandrou Irhovou a na 1.mieste sa umiestnil hrad Šintava a tím s kapitánkou Simonkou Dudovou. Každý žiak získal ako odmenu malú sladkosť a výherné tímy drobné vecné ceny. Za účasť každému ďakujeme a veríme, že aj ďalší školský rok prinesie takúto možnosť zasúťažiť si a najmä šetriť našu planétu využitím odpadového materiálu.

 • ZACHRAŇOVALI SME ROPUCHY BRADAVIČNATÉ

              V utorok 10. apríla 2018 sme sa so žiakmi 6.A triedy a v spolupráci s pracovníčkou PIENAP-u Ing. Malatinovou vybrali zachraňovať žaby na dve lokality v Zamagurí. Časť žiakov pracovníci PIENAP-u odviezli do Červeného Kláštora a so zbytkom žiakov 6.A triedy sme putovali do Lysej nad Dunajcom. Žiaci dostali jednorazové rukavice, vedrá a rady odborníkov k tomu, takže mohli pristúpiť k záchrane žiab pri ich putovaní k stojatým vodám za účelom rozmnožovania. Najskôr s trochou obáv, ale neskôr už mnohí s veľkou vervou zbierali pred zábranami z fólie ropuchy bradavičnaté, ukladali ich do vedier a potom sme ich spoločne preniesli na druhú stranu cesty k stojatým vodám, do ktorých sme ich vypustili.

  Spoločne sme tak zachránili vyše 400 zákonom chránených ropúch bradavičnatých pred ich nebezpečným presunom cez vozovku, kde často končia pod kolesami áut.

                                                                                                                                                                Ing. Mikulová

 • ČISTÉ HORY A POTOKY, 14.4.2018, PIENAP

  Každoročnej dobrovoľnej akcie sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy pod dozorom Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Maye Howard.

  V spolupráci so  zamestnancami PIENAPu sme vyzbierali množstvo odpadkov. Žiaci boli po privítaní rozdelení do menších skupín a ich úlohou bolo vyčistiť určitý pridelený úsek národného parku. Po dozbieraní odpadkov žiakov na nádvorí v Červenom Kláštore čakalo malé občerstvenie. Počasie bolo krásne, akcia sa znova vydarila.

  Žiaci ako každý rok dostali drobný ďakovný predmet a úprimné poďakovanie zamestnancov PIENAPu.

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019

  Oznamujeme rodičom detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ Spišská Stará Ves bude dňa 24.4.2018 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v budove ŠKD na 2. poschodí. Na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu a  rodný list dieťaťa. Žiadosť, ktorú si môžete dopredu vyplniť, je na stránke spojenej školy- www.spos231ssv.edupage.org -  tlačivá na stiahnutie .

  V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ prosíme rodičov, resp. starých rodičov, detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území SR v  ZŠ Spišská Stará Ves, aby informáciu o mieste pobytu a  potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, prízemie, č. dverí 6, Viera Jurkovičová alebo elektronicky na adresu matrika@spisskastaraves.sk, telefón číslo 0524180421.

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne

   

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves ako štatutárny orgán Spojenej školy Spišská Stará Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno žiakom Spojenej školy Spišská Stará Ves dňa 4.4.2018 z dôvodu výluky dodávky elektrickej energie v niektorých budovách školy, čím je sťažené zabezpečenie plynulej prevádzky.

  Riadne vyučovanie začne dňa 5.4.2018 vo všetkých organizačných zložkách.

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2017/18

   

  Dňa 26. 3. 2018 sa v Cirkevnej škole sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Spojenú školu v Spišskej Starej Vsi reprezentovali žiačky v trojčlennom družstve: Zuzana Kaprálová – 8.A, Sarah Nedoroščíková  - 7.A, Barbora Vnenčáková – 5.A. Olympiáda, ktorá pozostávala z piatich kôl, je známa svojou náročnosťou, nakoľko je veľmi málo žiakov ochotných venovať sa čítaniu Svätého písma. Naše dievčatá  sa umiestnili na uspokojivom treťom mieste, k čomu im srdečne gratulujeme.

 • O Z N A M

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves Mgr. Anna Kromková oznamuje, že v stredu dňa 21.marca 2018 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6. a 8. ročníka ZŠ z dôvodu Testovania deviatakov T-9. Je potrebné, aby sa títo žiaci na stredu odhlásili z obeda v ŠJ.

 • Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

  9. 3. 2018 sa v Kežmarku v Mestskej knižnici konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov
  Kubín. Našu školu reprezentovali: Richard Horník (1. kategória, poézia), Aneta Švienta (1. kategória,
  próza) Nikola Lopatová (2. kategória, poézia). Aj keď naši žiaci neobsadili postupové miesta, získali
  novú skúsenosť a snáď nabudúce budú mať viac recitačného šťastia.

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Základná škola:

  Rodičovské združenie pri Základnej škole, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves

  Občianské združenie

  Identifikačné číslo: 173196170241

   

   

 • Dajme zelenú prírode

  Vo februári, tretiaci navštívili infocentrum Pieninského národného parku a toto naše tretie stretnutie sa nieslo v téme Vývojové stupne človeka.

  Primeranou prednáškou sa dozvedeli o rôznych vývinových štádiách a ich charakteristických znakoch.

  Človek zručný (Homo habilis) Mal schopnosť jednoduchého premýšľania. Vedel zhotoviť jednoduché nástroje – sekáč, drevené palice, pästný klin. Nevedel zhotoviť oheň, využíval ho len príležitostne. Reč bola len v zárodku.

  Človek vzpriamený (Homo erectus) Používal pästný klin, oštepy, drevené oštepy a kostené nástroje.

  Človek rozumný (Homo sapiens) Ich myslenie sa zdokonaľovalo, vzniká jednoduchá reč.

  Človek dnešného typu (Homo sapiens sapiens) Využívala sa deľba práce – muži lovili, ženy – starostlivosť o domácnosť. Lov bol špecializovaný. Nástroje: luk, šípy, harpúny. Mal dokonalejšiu článkovanú reč. Vedel zakladať oheň. Začínajú sa prejavovať ako umelci (maľby v jaskyniach).

  Praktickými aktivitami sa žiaci v skupinovej práci zahrali na archeológov, skladali kostru vyhynutých zvierat a  napodobňovali jaskynné maľby.

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

   

  Dňa 15. 2. 2018 sa v Kežmarku v ZŠ Dr. Fischera konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Ester Švienta. Vo svojej kategórii sa umiestnila na 6. mieste, z počtu 18 žiakov, ako úspešná riešiteľka.

strana: