Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
 • Svetový deň rodiny

  Tento rok pripadol Svetový deň rodiny na utorok 15.mája. Žiaci ŠKD a vychovávateľky sa teda rozhodli, že ho oslávia spoločne s rodičmi, starými rodičmi a príbuznými kultúrnym programom v tanečnej sále ZUŠ. Pripravili si pre nich básničky, pesničky a krátky tanček. Usilovne nacvičovali takmer dva týždne a popri tom vyrábali pozdravy a malé darčeky v podobe šumivých prekvapení do kúpeľa. Účasť rodinných príslušníkov bola bohatá a vystúpenie ocenili potleskom. Sme veľmi radi, že si rodičia popri pracovných povinnostiach našli čas a ocenili snahu detí svojou prítomnosťou a radosťou z ich vystúpenia. Ďakujeme!

 • English Quiz 2018

  Vyhodnotili sme súťaž English Quiz 2018: najlepšou riešiteľkou sa stala Juliana Čarnogurská. Tesne za ňou sa umiestnili Dávid Rušin, Sofia Birošíková, Matúš Drienovský a Barbora Staneková. Blahoželáme.

 • MATEMATICKÉ SÚŤAŽE V ŠK. ROKU 2017/18

  V školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili do  matematických súťaží.

  MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA

  Školské kolo v kategórií Z5 - Z9 riešilo 32 žiakov, z toho bolo 12 úspešných riešiteľov.

  Okresné kolo riešilo  12 žiakov, z toho bolo 5 úspešných riešiteľov.

  Úspešní riešitelia: kategória Z5:  Samuel Cisko  1. miesto

                                 kategória Z6:  Viktória Kostková  4.miesto

                                                        Radoslava Veličková  6.miesto

                                 kategória Z8: Gregor Kuchta  2. miesto

                                                       Juliána Čarnogurská  4. miesto

  PYTAGORIÁDA

  Školské kolo v kategórií P3 – P8 riešilo 90 žiakov, z toho bolo 20 úspešných riešiteľov.

  Okresné kolo riešilo 12 žiakov, z toho bolo  5 úspešných riešiteľov.

  Úspešní riešitelia: kategória P4:  Kristína Jarkulišová 4.B, 10.miesto

                                 kategória P5:  Samuel Cisko 5.B, 7.miesto

                                 kategória P6:  Paula Compľová 6.A, 8. miesto

                                                        Bibiana Nováková 6.A  9. miesto

                                 kategória P8:  Gregor Kuchta 8.A, 8. miesto

   

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Žiaci našej školy sa zapájajú  do celosvetovej súťaže Matematický klokan. Súťaž prebiehala v školskej jedálni 19.marca 2018. Test pre žiakov 2. – 4. ročníka (kategória Klokanko 2, Klokanko 3, Klokanko 4) pozostáva z 18 úloh a trvá 45 minút. Pre žiakov 5. – 9. ročníka (Školák 5, Školák 6, Benjamín 7, Benjamín 8, Kadet 9) pozostáva z 24 úloh a trvá 60 minút. Diplom úspešného riešiteľa  dostáva    20 % najúspešnejších riešiteľov.

  Z našej školy riešilo Klokan 28 žiakov. Z toho bolo  7 úspešných riešiteľov:

   Daniel Poláček 2.A, 86,7 %

   Samuel Poláček 4.A, 82,2 %

   Bibiána Nováková 6.A, 90 %

   Barbora Staneková 7.B, 77,5 %

   Gregor Kuchta 8.A, 85 %

   Juliána Čarnogurská 8.A , 76,7 %

   Lucia Majerčáková 9.A, 95,8 % , školský šampión

   

 • Zamagurský slávik

  Dňa 11.mája 2018 sa konala súťaž v speve ľudových  piesní  pod názvom Zamagurský slávik v  základnej škole Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Piesne sme sa snažili vyberať podľa schopností každého speváka.

  Danej súťaže sa zúčastnili žiaci: 

  Ema Urbaňáková-    Kukulecka, Trhala som bazaličku

  Milan Michlík -    Jo jef maly zbujnicek, Idem do kostola,

  Vanesa Kosturáková-  Oj mala mati,   Čiže si šuhajko

  Malých spevákov hudobne doprevádzali učitelia ZUŠ - Bc. František Kačica, Mgr. Matúš Kačica a Mgr. Mária Trebuňová.

  Naši žiaci nás potešili svojim spevom a zároveň získali pekné ceny.

  1.kategória -  E.Urbaňáková         1.miesto

  2.kategória -  M.Michlík                 2.miesto

  3.kategória - V.Kosturáková         2.miesto

 • O Z N A M

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že vo štvrtok dňa 17.mája 2018 bude v zložkách Základná škola a Gymnázium skrátené vyučovanie na 30 min. vyučovacie hodiny. Školská edáleň a ŠKD fungujú v normálnom režime.

 • Program ku Dňu matiek

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  V utorok 24. apríla 2018 sa o 13:00 hod. otvorili brány našej školy pre predškolákov, ktorí sa v nasledujúcom školskom roku stanú ozajstnými žiakmi Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi - jej organizačnej zložky - Základnej školy. Spolu bolo do 1. ročníka zapísaných 38 detí, z toho 20 chlapcov, 18 dievčat. 25 detí je zo Spišskej Starej Vsi, 2 z Červeného Kláštora, 2 z Lechnice, 1 z Havky,1 zo Zálesia, 4 z Majerov, 2 z Reľova a 1 z Osturne.

  Budúci prváci zvládli podmienky zápisu a dostali odporúčanie na zaškolenie. Rozhodnutie o prijatí dostanú rodičia detí na adresu, ktorú uviedli v protokole. V septembri sa teda pre nich už natrvalo otvoria brány našej školy, kde si začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Veľmi sa na nich tešíme.

 • Vystúpenie jubilantom

  Dňa 26. 4. 2018 potešili žiaci ZUŠ a ZŠ jubilujúcich dôchodcov svojim kultúrnym programom. 

 • SÚŤAŽ HLIADOK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV

  Dňa 17.4.2018 sa žiaci II. stupňa ZŠ, ktorí navštevujú krúžok Poskytovanie prvej pomoci pod vedením Ing. Anny Mikulovej, zúčastnili akcie Súťaž HMZ II. Konala sa v športovej hale Aréna Poprad. Hliadka ,,A" v zložení Katarína Kušniráková, Natália Žembovičová, Natália Weissová, Saskia Brejčáková a Veronika Paľarová boli zo všetkých hliadok základných škôl okresov Kežmarok a Poprad najlepšie a tak obsadili 1. miesto.

  Hliadka ,,B" v zložení Barbora Dlhá, Viktória Bednarčíková, Veronika Navalányová, Zuzana Kaprálová a Ivana Homzová obsadili v tejto konkurencii 9. miesto.

  Ďakujem dievčatám za vynaloženú snahu a za reprezentáciu školy, Teším sa hlavne z toho, že máme v škole žiakov, ktorí vedia poskytovať prvú pomoc v prípade potreby spolužiakom, ale aj členom svojej rodiny raz budú prospešní.                                                                                                                                               

    

 • Vernisáž

  Vernisáž výstavy Kostelničákov ornament 2018 s odovzdaním cien  bude dňa 30.4.2018 o 10.00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi

 • Vyhodnotenie súťaže Kostelničákov ornament 2018

  K o s t e l n i č á k o v

  o r n a m e n t   2018 

   

  Vyhodnotenie 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

  Téma: Ornamenty v regiónoch

   

  1.  kat.    MŠ
  1. Michal Pješčak – MŠ Spišská Stará Ves
  2. Kristína Kroláková- MŠ Spišská Stará Ves
  3. Karin Kišová, MŠ Poprad- Matejovce

   

  2.kat.     6  – 10 rokov  (1. - 4. roč. ZŠ)

  1. Noemi Mitriková, ZŠ , Sídlisko II, Vranov nad Topľou
  2. Zara Mária Šefčíková, ZŠ D. Fischera 2, Kežmarok

             Zuzana Tomková, ZŠ s MŠ , Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš

  3. Veronika Koščáková, ZŠ s MŠ ,  Koperníkova  1707/21, Poprad- Matejovce

  Adriána Oračková, ZŠ  s  MŚ, Lomnička č. 29

   

  3.kat.    11 – 15 rokov ( 5. – 9. roč. ZŠ )

  1. Andrea a Karolína Krankotové, ZŠ Vranov nad Topľou

  Barbora Vnenčáková, ZŠ Spišská Stará Ves, 10 rokov

  2. Eva Blahová, Petra Matejovičová, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

  Leona Lukšíková, ZŠ Plzeň

  3. Martin Majerčák, ZŠ s MŠ, Nižná brána, Kežmarok

  Vaneska Krajčová,ZŠ D. Fischera, Kežmarok, 10 rokov

   

  4.kat. ZUŠ

  1. Jakub Kulanga, ZUŠ Rakúsy,

  Tamara Strnadová, ZUŠ Spišská Stará Ves

  2. Viktor Kromka, ZUŠ Spišská Stará Ves

  3. Erik Hangurbadžo, ZUŠ Rakúsy

  Milan Šavel, ZUŠ Rakúsy

   

   

   

 • Tretie na okrese.

  Tím žiačok našej školy vybojoval na okresom kole vo vybíjanej 3 miesto. Súťaž sa konala 19.04.2018 v Huncovciach. Dievčatá hrali v zostave: Paľarová, Kostková, Graindová, Veličková, Brejčáková, Kovalčíková, Danielčáková, Stuchlaková, Staneková, Birošíková, Semančíková, Gurovičová.

 • Postav hrad z odpadového materiálu

  Pri príležitosti Dňa Zeme sa vychovávateľky ŠKD rozhodli vytvoriť projekt s názvom Postav hrad z odpadového materiálu. Projekt trval celý týždeň a vyhodnotenie prác sa uskutočnilo v utorok 17.4.2018. V prvý deň projektu sa žiaci rozdelili do 6 pracovných skupín, v ktorých pracovalo 9 žiakov. V utorok si mali žiaci vybrať konkrétny hrad alebo zámok, na ktorom chceli pracovať. K dispozícii mali encyklopédie a náučné knihy alebo webové stránky. Od stredy už žiaci pilne pracovali na svojich výtvoroch - strihali, lepili, maľovali, občas aj prerábali. Každý žiak priložil ruku k dielu, aj keď tvorenie bolo náročné vzhľadom na mimoškolskú činnosť, ktorej sa žiaci venujú a pravidelne z ŠKD odchádzajú. V pondelok pred vyhodnotením si žiaci ešte pripravili zopár informácií o ich vybranom hrade a v utorok nastala tá chvíľa, kedy sa museli postaviť pred porotou, ktorej členovia boli Mgr.Mária Raková, Mgr.Ján Gemza a pani asistentka Eva Matiková a odprezentovať svoje dielo. Napriek miernej tréme a nervozite to všetci zvládli na výbornú a už sme len čakali na výrok poroty. Na 3. mieste sa umiestnil Zvolenský zámok a tím na čele s kapitánkou Anetkou Švientou, na 2. mieste sa umiestnil hrad Plaveč a tím s kapitánkou Alexandrou Irhovou a na 1.mieste sa umiestnil hrad Šintava a tím s kapitánkou Simonkou Dudovou. Každý žiak získal ako odmenu malú sladkosť a výherné tímy drobné vecné ceny. Za účasť každému ďakujeme a veríme, že aj ďalší školský rok prinesie takúto možnosť zasúťažiť si a najmä šetriť našu planétu využitím odpadového materiálu.

 • ZACHRAŇOVALI SME ROPUCHY BRADAVIČNATÉ

              V utorok 10. apríla 2018 sme sa so žiakmi 6.A triedy a v spolupráci s pracovníčkou PIENAP-u Ing. Malatinovou vybrali zachraňovať žaby na dve lokality v Zamagurí. Časť žiakov pracovníci PIENAP-u odviezli do Červeného Kláštora a so zbytkom žiakov 6.A triedy sme putovali do Lysej nad Dunajcom. Žiaci dostali jednorazové rukavice, vedrá a rady odborníkov k tomu, takže mohli pristúpiť k záchrane žiab pri ich putovaní k stojatým vodám za účelom rozmnožovania. Najskôr s trochou obáv, ale neskôr už mnohí s veľkou vervou zbierali pred zábranami z fólie ropuchy bradavičnaté, ukladali ich do vedier a potom sme ich spoločne preniesli na druhú stranu cesty k stojatým vodám, do ktorých sme ich vypustili.

  Spoločne sme tak zachránili vyše 400 zákonom chránených ropúch bradavičnatých pred ich nebezpečným presunom cez vozovku, kde často končia pod kolesami áut.

                                                                                                                                                                Ing. Mikulová

 • ČISTÉ HORY A POTOKY, 14.4.2018, PIENAP

  Každoročnej dobrovoľnej akcie sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy pod dozorom Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Maye Howard.

  V spolupráci so  zamestnancami PIENAPu sme vyzbierali množstvo odpadkov. Žiaci boli po privítaní rozdelení do menších skupín a ich úlohou bolo vyčistiť určitý pridelený úsek národného parku. Po dozbieraní odpadkov žiakov na nádvorí v Červenom Kláštore čakalo malé občerstvenie. Počasie bolo krásne, akcia sa znova vydarila.

  Žiaci ako každý rok dostali drobný ďakovný predmet a úprimné poďakovanie zamestnancov PIENAPu.

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019

  Oznamujeme rodičom detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ Spišská Stará Ves bude dňa 24.4.2018 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v budove ŠKD na 2. poschodí. Na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu a  rodný list dieťaťa. Žiadosť, ktorú si môžete dopredu vyplniť, je na stránke spojenej školy- www.spos231ssv.edupage.org -  tlačivá na stiahnutie .

  V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ prosíme rodičov, resp. starých rodičov, detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území SR v  ZŠ Spišská Stará Ves, aby informáciu o mieste pobytu a  potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, prízemie, č. dverí 6, Viera Jurkovičová alebo elektronicky na adresu matrika@spisskastaraves.sk, telefón číslo 0524180421.

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne

   

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves ako štatutárny orgán Spojenej školy Spišská Stará Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno žiakom Spojenej školy Spišská Stará Ves dňa 4.4.2018 z dôvodu výluky dodávky elektrickej energie v niektorých budovách školy, čím je sťažené zabezpečenie plynulej prevádzky.

  Riadne vyučovanie začne dňa 5.4.2018 vo všetkých organizačných zložkách.

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2017/18

   

  Dňa 26. 3. 2018 sa v Cirkevnej škole sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Spojenú školu v Spišskej Starej Vsi reprezentovali žiačky v trojčlennom družstve: Zuzana Kaprálová – 8.A, Sarah Nedoroščíková  - 7.A, Barbora Vnenčáková – 5.A. Olympiáda, ktorá pozostávala z piatich kôl, je známa svojou náročnosťou, nakoľko je veľmi málo žiakov ochotných venovať sa čítaniu Svätého písma. Naše dievčatá  sa umiestnili na uspokojivom treťom mieste, k čomu im srdečne gratulujeme.

 • O Z N A M

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves Mgr. Anna Kromková oznamuje, že v stredu dňa 21.marca 2018 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6. a 8. ročníka ZŠ z dôvodu Testovania deviatakov T-9. Je potrebné, aby sa títo žiaci na stredu odhlásili z obeda v ŠJ.

strana: