Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
 • Vyplácanie dopravného

  Spojená škola Spišská Stará Ves  - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného  žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017 (t.j.  v piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • Rozlúčka s deviatakni 2017

  29. 6. 2017

  Do galérie Rozlúčka s deviatakni 2017 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Detské dopravné ihrisko

  Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sa v závere školského roka zúčastnili  aktivít na detskom dopravnom ihrisku v Kežmarku. Tam si mohli overiť svoje vedomosti z predmetu Dopravná výchova. Boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina si upevňovala vedomosti z teórie, utvrdzovali si dopravné značky, pravidlá chodcov, situácie na križovatke a druhá skupina absolvovala praktické činnosti na ihrisku. Každý z nich mal možnosť byť chodcom a vyskúšať si aj jazdu na bicykli a kolobežke cez križovatku riadenú svetelnou signalizáciou. Počas jazdy plne rešpektovali dopravné značky. Aktivita splnila cieľ a upevnila v žiakoch schopnosť dodržiavať bezpečnosť na cestách. Veríme, že žiaci budú pripravení na bezpečné prežitie letných prázdnin.

 • Detské dopravné ihrisko

  23. 6. 2017

  Do galérie Detské dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

 • Stretnutie s hasičmi – desatoro prežitia prázdnin

  V stredu 21.6.2017 nás navštívili profesionálni hasiči zo Spišskej Starej Vsi pod vedením Ing. Jany Kolodzejovej. Na akcii sa zúčastnili žiaci 1. stupň a ZŠ. V areáli školy im hasiči predviedli praktické ukážky svojej činnosti, poskytovania prvej pomoci, do ktorých zapojili aj žiakov. Deti zaujala najmä hasičská technika a mnohí si vyskúšali ich pracovný odev. Záver bol obohatený zvukovými efektami a mokrým osviežením. Tešíme sa na pokračovanie projektu „Buď múdrejší ako oheň“ v budúcom školskom roku.

 • Stretnutie s hasičmi 2017

  22. 6. 2017

  Do galérie Stretnutie s hasičmi 2017 boli pridané fotografie.

 • Kostelničákov ornament 2017

  18. 6. 2017

  Do galérie Kostelničákov ornament 2017 boli pridané fotografie.

 • Kostelničákov ornament - vyhodnotenie

  Otvorenie výstavy sa uskutoční  v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi dňa 16. 6. 2017  o 12.00 hod.

  Vernisáž bude spojená s vyhodnotením súťaže a ocenením víťazov.

   

               

 • Environprojekt – ukončenie projektu

  8. 6. 2017

  Vo štvrtok 8. júna 2017 žiaci druhého ročníka ukončili celoročnú spoluprácu s PIENAPom. Lektorkou projektu bola Ing. Malatinová, ktorá nás sprevádzala a oboznamovala s tajmi prírody nášho okolia. Záverečné stretnutie bolo zamerané na spoznávanie živočíchov žijúcich vo vode a nad jej hladinou. Pomocou náradia, ktoré dostali vyhľadávali v potôčiku za školou hmyz - potočníky. Lupou si hmyz zväčšili a podľa obrázkov určili druh. Všetci sme sa rozlúčili poďakovaním a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci v budúcom školskom roku.

 • Kreatívno - edukatívne stretnutie detí a seniorov

  8. 6. 2017

  Desať detí zo 4. ročníka sa zúčastnilo  dňa 8. 6. 2017 v popoludňajších hodinách na kreatívno - edukatívnom stretnutí v ZSS Jasoň v Spišskej Starej Vsi.  Najprv si oprášili vedomosti z oblasti ekológie a environmentalistiky a potom sa spoločne so seniormi pustili do úloh, ktoré im pripravili zamestnanci ZSS.  Hádam najkrajšou aktivitou bolo hľadanie pekného na senioroch. Deti krásne pomenovali to, čo im títo ľudia pripomínajú, hoci ich vôbec osobne dovtedy nepoznali. Taki sme sa zoznámili s národným umelcom, bývalou športovkyňou, babičkou z rozprávky, dokonca ktosi si spomenul aj na vlastného deduška. Všetkých zaujala aj hra "aktivity",ktorá precvičila mozgové závity malých aj veľkých.  Rozlúčili sme sa pesničkou a deti dostali sladkú odmenu.

 • Spoznaj svoj región

  12. 6. 2017

  Do galérie Spoznaj svoj región boli pridané fotografie.

 • Spoznaj svoj región

  Dňa 9.6.2017 nás  žiačky 8.B triedy - Diana Kosturáková, Katarína  Kušniráková a Ester Švienta, reprezentovali na 6. ročníku súťaže Spoznaj svoj región. Súťaž bola veľmi náročná. Okrem množstva vedomosti z histórie spišského regiónu sme na súťaž mali doniesť originál starého dokumentu. Doniesli sme dokument z roku 1920, ale ani to nestačilo. Umiestnili sme sa na 8. mieste z 12 družstiev, hoci sa dievčatá veľmi svedomito pripravovali. Neboli však sklamané a hneď sa rozhodli, že o rok pôjdu zas.

 • Šachový turnaj druhákov 2017

  12. 6. 2017

  Do galérie Šachový turnaj druhákov 2017 boli pridané fotografie.

 • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2017

  6.7.2016 sme dostali tento Email: S potešením Vám oznamujeme, že Vaša žiačka Katarína Kušniráková sa umiestnila v striebornom pásme v 10. ročníku súťaže HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2017 na tému Ako zostať sám sebou – zachovať korene.

  Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 20.6.2017 (utorok) o 10:00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Katke blahoželáme.
  Súťaže sa zúčastnili aj Lenka Kováčiková, Ester Švienta a Veronika Marhefková. Všetky štyri sú žiačky 8.B.

  Anna Skotzke


   

 • Šikovné veveričky

  25. 5. 2017

  Naši šikovní žiaci tretieho a štvrtého ročníka v zastúpení Ján Horník, Matej Kron, Sandra Dudová a Jozef Lešundák sa dňa 25. mája 2017 zúčastnili súťaže Šikovné veveričky, ktorú usporiadala ZŠ Spišské Hanušovce. Súťažilo sa v disciplínach: Gól do futbalovej bránky, hod do basketbalového koša, skok do diaľky, skákanie cez švihadlo, gól do florbalovej bránky a stavba z kociek. Po absolvovaní týchto disciplín sa umiestnili na peknom štvrtom mieste.

 • Škola v prírode

  Žiaci 4. ročníka ZŠ SSV nastúpili do školy v prírode v pondelok 22.mája 2017 príchodom pred budovu školy.

  Výchovno-vzdelávacia činnosť školy v prírode a mimoškolská činnosť sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňovala prevažne v priestoroch zariadenia a v prírode. Bola zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.

  Počas ŠvP mali žiaci bohatý program. Okrem učenia plnili rôzne úlohy a permanentne súťažili, zbierali body, aby na konci pobytu mohli dokázať, že v ŠvP trávili čas zmysluplne. Súčasťou ŠvP bol aj zdokonaľovací plavecký výcvik.  Všetci žiaci pomerne dobre plávajú,  dostali pochvalu a Mokré vysvedčenie. Pri odmeňovaní nám veľmi pomohol  Pienap, ktorý venoval propagačné a vzdelávacie materiály.

  Na stravu chodili všetci žiaci do jedálne hotela. Prvý deň bolo nutné žiakom ukázať, ako funguje stravovanie, potom to žiaci zvládali tak, že si nakoniec vyslúžili aj pochvalu od šéfkuchára, ktorý sa na záver prišiel osobne rozlúčiť.

  Podarilo sa nám aj dohodnúť  exkurziu s prevádzkou podniku a navštíviť plničku prírodnej minerálnej vody Ľubovnianka. Žiaci videli, ako sa minerálna voda dostane zo zeme až na náš stôl a exkurzia sa im veľmi páčila. Aby mohli porovnať chuť upravenej a neupravenej vody, navštívili sme aj voľne prístupné pramene Sissi a Veronika. Na záver sme navštívili stálu expozíciu v Hniezdnom a mali možnosť zažiť „Rozprávkovo“ s hercami divadla Ramagu. Koniec ŠvP si žiaci osladili v miestnej čokoládovni. ŠvP bola ukončená návratom do SSV 26.5.2017. Odmenou nám, pedagógom bola predovšetkým spokojnosť žiakov a v neposlednom rade i rodičov.

   

 • Zamagurský slávik 2017

  V stredu 17.05.2017 sme sa zúčastnili speváckej súťaže v Haligovciach, v ZŠ Kráľovnej Pokoja.

  Súťažilo sa v troch kategóriách.

  Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu:

  I. kategória:             1. a 2. ročník     Terezka Kováčiková

  II. kategória:            3. a 4. ročník     Vanesa Kosturáková

  III. kategória:          5. a 6. ročník     Jakub Michlík

   Každý súťažiaci zaspieval jednu goralskú pieseň a druhú podľa vlastného výberu. Pri speve piesní sme mali  hudobný doprovod- František Kačica - husle .

   Hodnotila sa intonačná čistota spevu, rytmus daných piesní a scénická interpretácia /goralský kroj/.

  Umiestnenie našich žiakov:

    I. kategória:            1.miesto     Terezka Kováčiková

  II. kategória:            4.miesto     Vanesa Kosturáková

  III. kategória:           1.miesto     Jakub Michlík

                                                                                                          František Kačica

strana: