Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Utorok 17. 10. 2017
Počet návštev: 1977558

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 17.10.2017)
Peter Čarnogurský (2.G)
Zajtra (Streda 18.10.2017)
Lukáš Kostka (VII.B)
Lukáš Krempaský (3.G)
Lukáš Maličký (II.B)
Lukáš Pisarčík (I.B)
Lukáš Šromovský (4.G)
Pozajtra (Štvrtok 19.10.2017)
Juliána Čarnogurská (VIII.A)
Kristián Majerčák (II.B)
Kristián Pišta (VI.A)
Kristián Rušín (I.B)
Kristián Závacký (IV.A)

Novinky

 •  Dejepisno-literárno-výtvarná exkurzia v Kežmarku

       Posledný septembrový týždeň si siedmaci spríjemnili bežný školský deň exkurziou do Kežmarku. Navštívili Lyceálnu knižnicu v meste Kežmarok, evanjelické kostoly, hrad Kežmarok a Kaštieľ v Strážkach pri Spišskej Belej. Žiaci potvrdili staré a známe pravidlo:  Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Najviac sa im páčilo v Lyceálnej knižnici, kde si vyskúšali aj väzenie – miestnosť, v ktorej si žiak odpykával svoj trest za nevhodné správanie. V kežmarskom hrade si prešli expozície, lekáreň a v  hradnej veži sa im naskytol prekrásny pohľad na mesto Kežmarok. V závere exkurzie si pozreli aj výstavu obrazov maliara Ferdinanda Katonu v Strážkach, rodáka zo Spišskej Starej Vsi.  

 • ŠARKANIÁDA

  Žiaci z ŠKD využili krásne slnečné počasie a dňa 26.9. (utorok) sa zúčastnili Šarkaniády na kopci za školou. Niektorí si priniesli vlastné vyrobené šarkany, iní si šarkany kúpili. Vietor bol trochu slabší, ako sme čakali, ale ani to nás neodradilo. Najšikovnejším žiakom lietali šarkany poriadne vysoko. Tento týždeň sa venujeme v ŠKD zdravej výžive a tak sme využili Šarkaniádu na zdravý pohyb na vzduchu. 

   

 • 3. 10. 2017

  Do galérie DAJME ZELENÚ PRÍRODE boli pridané fotografie.

 • DAJME ZELENÚ PRÍRODE

  Aj v tomto šk. roku - už ako tretiaci, pokračujeme v environprojekte s názvom DAJME ZELENÚ PRÍRODE v spolupráci s Pieninským národným parkom.       Environmentálnou výchovou chceme viesť žiakov k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Táto prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

 • 3. 10. 2017

  Do galérie Šarkaniáda 2017 boli pridané fotografie.

 • 30. 9. 2017

  39.ročník verejnoprospešnej akcie Čisté hory, ktoré každú jeseň organizujú Štátne lesy Tatranského Národného parku, sa  ako každý rok konala aj v Červenom Kláštore. Tejto akcie sa zúčastnili okrem žiakov z Haligoviec aj žiaci našej školy pod vedením Mgr. Márie Rakovej  a Mgr. Maye Howard.  Sme radi, že odpadkov bolo menej ako po iné roky.  Za odvedenú prácu dostali žiaci sladké občerstvenie, teplý čaj, nálepku i pohľadnicu. Tešíme sa na Čisté hory, ktoré sa pravidelne konajú v apríli a ktoré organizuje Správa Pieninského Národného parku. Sme radi, že i tento rok môžeme skonštatovať, že našim žiakom nie je príroda ľahostajná. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť. (MH,MR)

 • 2. 10. 2017

  Do galérie Čisté hory 2017 boli pridané fotografie.

 • 4. 9. 2017

  Do galérie Otvorenie šk. roka 17/18 boli pridané fotografie.

 •       Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 pre organizačné zložky ZŠ, gymnázium a ZUŠ bude v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi dňa 4. 9. 2017  o 9.00 hod. (po svätej omši, ktorá bude o 8.00 hod. v kostole). Potom si žiaci pôjdu prevziať do svojich tried učebnice, preto je potrebné priniesť  tašky aj prezúvky. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude od 5.9.2017.

 • Spojená škola Spišská Stará Ves  - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného  žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017 (t.j.  v piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Rozlúčka s deviatakni 2017 boli pridané fotografie.

 • Detské dopravné ihrisko

  Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sa v závere školského roka zúčastnili  aktivít na detskom dopravnom ihrisku v Kežmarku. Tam si mohli overiť svoje vedomosti z predmetu Dopravná výchova. Boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina si upevňovala vedomosti z teórie, utvrdzovali si dopravné značky, pravidlá chodcov, situácie na križovatke a druhá skupina absolvovala praktické činnosti na ihrisku. Každý z nich mal možnosť byť chodcom a vyskúšať si aj jazdu na bicykli a kolobežke cez križovatku riadenú svetelnou signalizáciou. Počas jazdy plne rešpektovali dopravné značky. Aktivita splnila cieľ a upevnila v žiakoch schopnosť dodržiavať bezpečnosť na cestách. Veríme, že žiaci budú pripravení na bezpečné prežitie letných prázdnin.

 • 23. 6. 2017

  Do galérie Detské dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

 • Stretnutie s hasičmi – desatoro prežitia prázdnin

  V stredu 21.6.2017 nás navštívili profesionálni hasiči zo Spišskej Starej Vsi pod vedením Ing. Jany Kolodzejovej. Na akcii sa zúčastnili žiaci 1. stupň a ZŠ. V areáli školy im hasiči predviedli praktické ukážky svojej činnosti, poskytovania prvej pomoci, do ktorých zapojili aj žiakov. Deti zaujala najmä hasičská technika a mnohí si vyskúšali ich pracovný odev. Záver bol obohatený zvukovými efektami a mokrým osviežením. Tešíme sa na pokračovanie projektu „Buď múdrejší ako oheň“ v budúcom školskom roku.

 • 22. 6. 2017

  Do galérie Stretnutie s hasičmi 2017 boli pridané fotografie.

Výchovný koncert KMEŤOBAND smiley

Dňa 5.5.2010 sme sa so žiakmi ZŠ zúčastnili na výchovnom koncerte v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, ktorý bol multikultúrne zameraný. Žiaci si vypočuli ľudové, aj moderné piesne, zasúťažili si v speve, aj tanci a tiež si vypočuli užitočné rady o tom, ako sa dá spolunažívať v škole, aj mimo nej bez konfliktov. Žiakom z viacerých škôl okresu bolo znova dané na vedomie, že sme si všetci rovní, že máme rovnaké podmienky na vzdelávanie a je len na nás, ako sa chopíme príležitosti a poctivým učením sa pripravíme na reálny život. Súťažiaci si z akcie domov odniesli okrem dobrého zážitku aj sladké odmeny a CD skupiny Kmeťoband. Je za nami ďalšia vydarená akcia.    Ing. Mikulová