Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Sobota 23. 6. 2018
Počet návštev: 2180528

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 23.6.2018)
Jakub Pekarčík (4.G)
Zajtra (Nedeľa 24.6.2018)
Ivana Kostková (4.G)
Miroslava Kroláková (III.B)
Miroslav Marhefka (IX.B)
Mária Szewczyková (VI.A)
Laura Weissová (V.B)
Ján Horník (IV.A)
Ján Krolák (V.A)
Ján Labovský (1.G)
Ján Malík (I.B)
Ján Marhefka (IV.B)
Ján Regec (II.B)
Ján Rušín (VII.B)
Ján Semančík (IX.B)
Ján Trebuňa (1.G)
Pozajtra (Pondelok 25.6.2018)
Samuel Budziňák (IX.A)
Lenka Hrivková (mš)
Olívia Gemzová (mš)
Tadeáš Klempár (IX.B)

Novinky

 • Žiaci ZŠ Spišská Stará Ves dosahujú svojou šikovnosťou a bojovnosťou mnohé úspechy v nižších, no veľmi často obsadia výborné miesto aj vo vyšších vedomostných, športových, či iných súťažiach.Tak tomu bolo aj v rybárskej súťaži. Prostredníctvom vedúceho Rybárskeho krúžku pri CVČ Ing. Antona Kandu sa naučili mnohým vedomostiam a schopnostiam, ktoré zúročili na celoslovenskej detskej rybárskej súťaži Zlatý blyskáč 2018, kde si Tomáš Kozub (žiak 8.A triedy) v obrovskej konkurencii slovenských ,,rybárov začiatočníkov" vybojoval 1. miesto a Matúš Mačutek (žiak 5.B triedy) obsadil výborné 2. miesto.

 • Školy v prírode sa v termíne od 4.6.2018 do 8.6.2018 v Heľpe v penzióne Majk zúčastnili štrnásti žiaci IV. A a desiati žiaci IV. B triedy. Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky žiakov z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním, upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, stmeľovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie žiakov.

  So žiakmi boli v ŠvP traja pedagógovia: pedagogický vedúci ŠvP Mgr. Milada Krišáková, učiteľky Mgr. Marta Mareková a Mgr. Mária Raková.

 • Dňa 25. mája sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili športovej súťaže pod názvom „Šikovné veveričky“. Túto súťaž pre žiakov 1. stupňa pravidelne organizuje ZŠ Spišské Hanušovce. Súťažilo sa v siedmich rôznych disciplínach. Naše družstvo tvorili dvaja tretiaci a dvaja štvrtáci. Za tretiakov bojovali Milan Michlík 3. A, Dávid Zelina 3. B a za štvrtákov Radovan Kozub 4. A, Jozef Lešundák 4. B. Po kratšej pauze sa nám opäť podarilo získať 1. miesto zo šiestich súťažných družstiev. Víťazi si odniesli pekné vecné ceny a fantastický pocit z prvého miesta. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa v dňoch 6. až 8. júna 2018 zúčastnili intenzívneho kurzu angličtiny, ktorým ich sprevádzal americký lektor John Graham. V kurze sa absolventi zamerali na rozvoj komunikačných schopností. John so žiakmi komunikoval výločne v angličtine a pripravil pre nich množstvo zaujímavých aktivít.

 • Naši žiaci z 2.A triedy trávili 5. jún veľmi neobyčajne. Svoju triedu vymenili za Kláštornú školu v múzeu v Červenom Kláštore. Najprv si pozorne prezreli expozíciu múzea a vypočuli veľmi pekný výklad o jeho histórii. Spoznali tajuplný život tunajších kartuziánskych i kamaldulských mníchov. So zatajeným dychom si vypočuli, aký prísny a nekompromisný bol ich denný režim. Nahliadli i do tajomných zákutí kláštora, kde sa hostia bežne nedostanú. Jemná vôňa kadidla a zvláštne náboženské piesne mníchov v pozadí celú atmosféru robili ešte záhadnejšou.

 • V čase od 30.5.2018 do 1.6.2018 sme si v ZŠ Sp. St. Ves naplánovali aktivity, ktoré boli viazané na pekné počasie, lebo len pod touto podmienkou ich mohli žiaci prežiť plnohodnotne....

  Streda 30. mája sa niesla v znamení výletov II. stupňa. Učitelia si so žiakmi v rámci tejto akcie pozreli Bardejov, Bardejovské Kúpele, Betliar, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu (obrovský unikát, je jednou z 3 aragonitovýcj jaskýň na celom svete), Levoču, Spišskú Novú Ves a Bojnice. Všetci si odtiaľ priniesli množstvo kvalitných zážitkov. V škole ostali tí, ktorí z rôznych dôvodov na výlet neišli, no urobili v čase vyučovania pod dozorom vyučujúcich kus poctivej práce na skrášľovaní areálu školy.

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka (16. 5 ) sa trieda 1.B zapojila do projektu s tatranskou mliekarňou TAMI. Cieľom projektu bolo vymyslieť so žiakmi aktivitu, činnosť spojenú s mliekom, alebo vyrobiť niečo z obalov výrobkov s logom TAMI, ktoré kupujeme v obchodoch. Spolu so žiakmi sme vyrobili mliekorobota a natočili krátku reklamu, ktorú sme poslali do mliekarne TAMI . 16.5.2018 sme si v triede urobili ochutnávku mlieka, povedali sme si o zložení mlieka, o jeho výživovej hodnote a dôležitosti konzumovania mlieka v našom jedálničku. Za odmenu nám poslali balíček krásnych darčekov: švihadlá, prívesky, trička z logom TAMI, kľúčenky a pero pre pani učiteľku. Mgr. Iveta Novotná

 • Do galérie Deň detí 2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 9. mája 2018 sa konalo okresné kolo v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA.

  Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Jedna pieseň bola ľubovoľná z daného kraja, bez doprovodu. Druhá pieseň bola povinná zo súťažného spevníka,

  s doprovodom. Spojenú školu SSV reprezentovali títo žiaci:

  1.kategória - Emma Urbaňáková: Kukulecka, Trhala som bazaličku

  2.kategória - Vanesa Kosturáková: Oj mala mati, Čiže si šuhajko

 • Tento rok pripadol Svetový deň rodiny na utorok 15.mája. Žiaci ŠKD a vychovávateľky sa teda rozhodli, že ho oslávia spoločne s rodičmi, starými rodičmi a príbuznými kultúrnym programom v tanečnej sále ZUŠ. Pripravili si pre nich básničky, pesničky a krátky tanček. Usilovne nacvičovali takmer dva týždne a popri tom vyrábali pozdravy a malé darčeky v podobe šumivých prekvapení do kúpeľa. Účasť rodinných príslušníkov bola bohatá a vystúpenie ocenili potleskom. Sme veľmi radi, že si rodičia popri pracovných povinnostiach našli čas a ocenili snahu detí svojou prítomnosťou a radosťou z ich vystúpenia. Ďakujeme!

 • Vyhodnotili sme súťaž English Quiz 2018: najlepšou riešiteľkou sa stala Juliana Čarnogurská. Tesne za ňou sa umiestnili Dávid Rušin, Sofia Birošíková, Matúš Drienovský a Barbora Staneková. Blahoželáme.

 • V školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili do matematických súťaží.

  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

  Školské kolo v kategórií Z5 - Z9 riešilo 32 žiakov, z toho bolo 12 úspešných riešiteľov.

  Okresné kolo riešilo 12 žiakov, z toho bolo 5 úspešných riešiteľov.

  Úspešní riešitelia: kategória Z5: Samuel Cisko 1. miesto

  kategória Z6: Viktória Kostková 4.miesto

  Radoslava Veličková 6.miesto

  kategória Z8: Gregor Kuchta 2. miesto

 • Žiaci našej školy sa zapájajú do celosvetovej súťaže Matematický klokan. Súťaž prebiehala v školskej jedálni 19.marca 2018. Test pre žiakov 2. – 4. ročníka (kategória Klokanko 2, Klokanko 3, Klokanko 4) pozostáva z 18 úloh a trvá 45 minút. Pre žiakov 5. – 9. ročníka (Školák 5, Školák 6, Benjamín 7, Benjamín 8, Kadet 9) pozostáva z 24 úloh a trvá 60 minút. Diplom úspešného riešiteľa dostáva 20 % najúspešnejších riešiteľov.

  Z našej školy riešilo Klokan 28 žiakov. Z toho bolo 7 úspešných riešiteľov:

Výchovný koncert KMEŤOBAND smiley

Dňa 5.5.2010 sme sa so žiakmi ZŠ zúčastnili na výchovnom koncerte v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, ktorý bol multikultúrne zameraný. Žiaci si vypočuli ľudové, aj moderné piesne, zasúťažili si v speve, aj tanci a tiež si vypočuli užitočné rady o tom, ako sa dá spolunažívať v škole, aj mimo nej bez konfliktov. Žiakom z viacerých škôl okresu bolo znova dané na vedomie, že sme si všetci rovní, že máme rovnaké podmienky na vzdelávanie a je len na nás, ako sa chopíme príležitosti a poctivým učením sa pripravíme na reálny život. Súťažiaci si z akcie domov odniesli okrem dobrého zážitku aj sladké odmeny a CD skupiny Kmeťoband. Je za nami ďalšia vydarená akcia.    Ing. Mikulová