• Historické okienko
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Matematická olympiáda

      12.04.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. Do okresného kola postúpili z našej školy 8 žiaci. Jedna žiačka okresné kolo neabsolvovala pre nemoc.

      Ostatní žiaci: Aneta Švienta (6A), Daniel Poláček(6A), Chiara čarnogurská (6B), Barbora Gurovičová(6B), Jakub Mýtnik(6B), Matúš Zibura(7B), a Kristína Jarkulišová(8B) v predpísanom časovom limite riešili zadané príklady.

     • Deň Zeme

      22. apríla si pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Prostredníctvom sloganu „Investujme do našej planéty“ sa aj žiaci Základnej školy v Spišskej Starej Vsi zapojili do tradičnej aktivity „Čisté hory“. V tomto jarnom období je to organizovanie čistenia a zberu odpadkov v našom okolí. 23 žiakov sa podujalo pomôcť prírode v Červenom Kláštore. V spolupráci s pracovníkmi PIENAPU všetci spolu vyzbierali 3 tony odpadkov na turistických chodníkoch, v areáli kempu a pomohli vyčistiť breh rieky Dunajec i časť prielomu Dunajca. Táto akcia potvrdila, aké je dôležité separovať odpady a chrániť prírodu, v ktorej všetci hľadáme miesta na oddych a relax.

     • Medzinárodný deň vtáctva

      Vyučujúca prírodovedy Mgr. Mária Škantárová v spolupráci s p. riaditeľom PIENAP-u Ing. Vladimírom Kĺčom pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva (1. apríl) realizovali dňa 7.4. 2022 zážitkovú hodinu prírodovedy na tému Vtáky.

      Hodina začala pred Infocentrom PIENAPU prezentáciou ráno odchytených živých vtáčikov. Žiaci sa zoznámili s jednotlivými druhmi vtákov žijúcich v našom okolí. Na vlastné oči a dotykom spoznali sýkorku bielolícu, vrabca, červienku a stehlíka pestrofarebného. V druhej časti si v budove Infocentra pozreli prezentáciu o veľkých vtákov (orol, kondor, plameniak ...).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 17. 5. 2022