Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Streda 22. 8. 2018
Počet návštev: 2196842

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 22.8.2018)
Zajtra (Štvrtok 23.8.2018)
Filip Hamráček (III.B)
Filip Majerčák (VII.B)
Filip Malík (IX.B)

Novinky

 • Dopravné - vyplácanie

  Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 06.07.2018 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • Do galérie Škola v prírode 2018 boli pridané fotografie.

 • Absolvovali sme posledné stretnutie v rámci projektu Daj zelenú prírode.

 • Žiaci ZŠ Spišská Stará Ves dosahujú svojou šikovnosťou a bojovnosťou mnohé úspechy v nižších, no veľmi často obsadia výborné miesto aj vo vyšších vedomostných, športových, či iných súťažiach.Tak tomu bolo aj v rybárskej súťaži. Prostredníctvom vedúceho Rybárskeho krúžku pri CVČ Ing. Antona Kandu sa naučili mnohým vedomostiam a schopnostiam, ktoré zúročili na celoslovenskej detskej rybárskej súťaži Zlatý blyskáč 2018, kde si Tomáš Kozub (žiak 8.A triedy) v obrovskej konkurencii slovenských ,,rybárov začiatočníkov" vybojoval 1. miesto a Matúš Mačutek (žiak 5.B triedy) obsadil výborné 2. miesto.

 • Vyplácanie dopravného

  Spojená škola Spišská Stará Ves  - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného  žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017 (t.j.  v piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • Školy v prírode sa v termíne od 4.6.2018 do 8.6.2018 v Heľpe v penzióne Majk zúčastnili štrnásti žiaci IV. A a desiati žiaci IV. B triedy. Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky žiakov z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním, upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, stmeľovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie žiakov.

  So žiakmi boli v ŠvP traja pedagógovia: pedagogický vedúci ŠvP Mgr. Milada Krišáková, učiteľky Mgr. Marta Mareková a Mgr. Mária Raková.

 • Dňa 25. mája sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili športovej súťaže pod názvom „Šikovné veveričky“. Túto súťaž pre žiakov 1. stupňa pravidelne organizuje ZŠ Spišské Hanušovce. Súťažilo sa v siedmich rôznych disciplínach. Naše družstvo tvorili dvaja tretiaci a dvaja štvrtáci. Za tretiakov bojovali Milan Michlík 3. A, Dávid Zelina 3. B a za štvrtákov Radovan Kozub 4. A, Jozef Lešundák 4. B. Po kratšej pauze sa nám opäť podarilo získať 1. miesto zo šiestich súťažných družstiev. Víťazi si odniesli pekné vecné ceny a fantastický pocit z prvého miesta. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa v dňoch 6. až 8. júna 2018 zúčastnili intenzívneho kurzu angličtiny, ktorým ich sprevádzal americký lektor John Graham. V kurze sa absolventi zamerali na rozvoj komunikačných schopností. John so žiakmi komunikoval výločne v angličtine a pripravil pre nich množstvo zaujímavých aktivít.

 • Naši žiaci z 2.A triedy trávili 5. jún veľmi neobyčajne. Svoju triedu vymenili za Kláštornú školu v múzeu v Červenom Kláštore. Najprv si pozorne prezreli expozíciu múzea a vypočuli veľmi pekný výklad o jeho histórii. Spoznali tajuplný život tunajších kartuziánskych i kamaldulských mníchov. So zatajeným dychom si vypočuli, aký prísny a nekompromisný bol ich denný režim. Nahliadli i do tajomných zákutí kláštora, kde sa hostia bežne nedostanú. Jemná vôňa kadidla a zvláštne náboženské piesne mníchov v pozadí celú atmosféru robili ešte záhadnejšou.

 • V čase od 30.5.2018 do 1.6.2018 sme si v ZŠ Sp. St. Ves naplánovali aktivity, ktoré boli viazané na pekné počasie, lebo len pod touto podmienkou ich mohli žiaci prežiť plnohodnotne....

  Streda 30. mája sa niesla v znamení výletov II. stupňa. Učitelia si so žiakmi v rámci tejto akcie pozreli Bardejov, Bardejovské Kúpele, Betliar, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu (obrovský unikát, je jednou z 3 aragonitovýcj jaskýň na celom svete), Levoču, Spišskú Novú Ves a Bojnice. Všetci si odtiaľ priniesli množstvo kvalitných zážitkov. V škole ostali tí, ktorí z rôznych dôvodov na výlet neišli, no urobili v čase vyučovania pod dozorom vyučujúcich kus poctivej práce na skrášľovaní areálu školy.

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka (16. 5 ) sa trieda 1.B zapojila do projektu s tatranskou mliekarňou TAMI. Cieľom projektu bolo vymyslieť so žiakmi aktivitu, činnosť spojenú s mliekom, alebo vyrobiť niečo z obalov výrobkov s logom TAMI, ktoré kupujeme v obchodoch. Spolu so žiakmi sme vyrobili mliekorobota a natočili krátku reklamu, ktorú sme poslali do mliekarne TAMI . 16.5.2018 sme si v triede urobili ochutnávku mlieka, povedali sme si o zložení mlieka, o jeho výživovej hodnote a dôležitosti konzumovania mlieka v našom jedálničku. Za odmenu nám poslali balíček krásnych darčekov: švihadlá, prívesky, trička z logom TAMI, kľúčenky a pero pre pani učiteľku. Mgr. Iveta Novotná

 • Do galérie Deň detí 2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 9. mája 2018 sa konalo okresné kolo v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA.

  Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Jedna pieseň bola ľubovoľná z daného kraja, bez doprovodu. Druhá pieseň bola povinná zo súťažného spevníka,

  s doprovodom. Spojenú školu SSV reprezentovali títo žiaci:

  1.kategória - Emma Urbaňáková: Kukulecka, Trhala som bazaličku

  2.kategória - Vanesa Kosturáková: Oj mala mati, Čiže si šuhajko

Výchovný koncert KMEŤOBAND smiley

Dňa 5.5.2010 sme sa so žiakmi ZŠ zúčastnili na výchovnom koncerte v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, ktorý bol multikultúrne zameraný. Žiaci si vypočuli ľudové, aj moderné piesne, zasúťažili si v speve, aj tanci a tiež si vypočuli užitočné rady o tom, ako sa dá spolunažívať v škole, aj mimo nej bez konfliktov. Žiakom z viacerých škôl okresu bolo znova dané na vedomie, že sme si všetci rovní, že máme rovnaké podmienky na vzdelávanie a je len na nás, ako sa chopíme príležitosti a poctivým učením sa pripravíme na reálny život. Súťažiaci si z akcie domov odniesli okrem dobrého zážitku aj sladké odmeny a CD skupiny Kmeťoband. Je za nami ďalšia vydarená akcia.    Ing. Mikulová