Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Piatok 20. 4. 2018
Počet návštev: 2126312

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 20.4.2018)
Marcel Chmura (IX.A)
Marcel Duda (V.A)
Marcel Galovič (VII.A)
Marcel Kozub (IX.B)
Zajtra (Sobota 21.4.2018)
Veronika Navalanýová (VIII.A)
Pozajtra (Nedeľa 22.4.2018)
Laura Grivalská (I.B)

Novinky

 • V utorok 10. apríla 2018 sme sa so žiakmi 6.A triedy a v spolupráci s pracovníčkou PIENAP-u Ing. Malatinovou vybrali zachraňovať žaby na dve lokality v Zamagurí. Časť žiakov pracovníci PIENAP-u odviezli do Červeného Kláštora a so zbytkom žiakov 6.A triedy sme putovali do Lysej nad Dunajcom. Žiaci dostali jednorazové rukavice, vedrá a rady odborníkov k tomu, takže mohli pristúpiť k záchrane žiab pri ich putovaní k stojatým vodám za účelom rozmnožovania. Najskôr s trochou obáv, ale neskôr už mnohí s veľkou vervou zbierali pred zábranami z fólie ropuchy bradavičnaté, ukladali ich do vedier a potom sme ich spoločne preniesli na druhú stranu cesty k stojatým vodám, do ktorých sme ich vypustili.

 • Každoročnej dobrovoľnej akcie sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy pod dozorom Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Maye Howard.

  V spolupráci so zamestnancami PIENAPu sme vyzbierali množstvo odpadkov. Žiaci boli po privítaní rozdelení do menších skupín a ich úlohou bolo vyčistiť určitý pridelený úsek národného parku. Po dozbieraní odpadkov žiakov na nádvorí v Červenom Kláštore čakalo malé občerstvenie. Počasie bolo krásne, akcia sa znova vydarila.

  Žiaci ako každý rok dostali drobný ďakovný predmet a úprimné poďakovanie zamestnancov PIENAPu.

 • Oznamujeme rodičom detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ Spišská Stará Ves bude dňa 24.4.2018 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v budove ŠKD na 2. poschodí. Na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. Žiadosť, ktorú si môžete dopredu vyplniť, je na stránke spojenej školy- www.spos231ssv.edupage.org - tlačivá na stiahnutie .

  V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ prosíme rodičov, resp. starých rodičov, detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území SR v ZŠ Spišská Stará Ves, aby informáciu o mieste pobytu a potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, prízemie, č. dverí 6, Viera Jurkovičová alebo elektronicky na adresu matrika@spisskastaraves.sk, telefón číslo 0524180421.

 • Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves ako štatutárny orgán Spojenej školy Spišská Stará Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno žiakom Spojenej školy Spišská Stará Ves dňa 4.4.2018 z dôvodu výluky dodávky elektrickej energie v niektorých budovách školy, čím je sťažené zabezpečenie plynulej prevádzky.

  Riadne vyučovanie začne dňa 5.4.2018 vo všetkých organizačných zložkách.

 • Dňa 26. 3. 2018 sa v Cirkevnej škole sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Spojenú školu v Spišskej Starej Vsi reprezentovali žiačky v trojčlennom družstve: Zuzana Kaprálová – 8.A, Sarah Nedoroščíková - 7.A, Barbora Vnenčáková – 5.A. Olympiáda, ktorá pozostávala z piatich kôl, je známa svojou náročnosťou, nakoľko je veľmi málo žiakov ochotných venovať sa čítaniu Svätého písma. Naše dievčatá sa umiestnili na uspokojivom treťom mieste, k čomu im srdečne gratulujeme.

 • Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves Mgr. Anna Kromková oznamuje, že v stredu dňa 21.marca 2018 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6. a 8. ročníka ZŠ z dôvodu Testovania deviatakov T-9. Je potrebné, aby sa títo žiaci na stredu odhlásili z obeda v ŠJ.

 • 9. 3. 2018 sa v Kežmarku v Mestskej knižnici konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov
  Kubín. Našu školu reprezentovali: Richard Horník (1. kategória, poézia), Aneta Švienta (1. kategória,
  próza) Nikola Lopatová (2. kategória, poézia). Aj keď naši žiaci neobsadili postupové miesta, získali
  novú skúsenosť a snáď nabudúce budú mať viac recitačného šťastia.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitne
 • Vo februári, tretiaci navštívili infocentrum Pieninského národného parku a toto naše tretie stretnutie sa nieslo v téme Vývojové stupne človeka.

  Primeranou prednáškou sa dozvedeli o rôznych vývinových štádiách a ich charakteristických znakoch.

  Človek zručný (Homo habilis) Mal schopnosť jednoduchého premýšľania. Vedel zhotoviť jednoduché nástroje – sekáč, drevené palice, pästný klin. Nevedel zhotoviť oheň, využíval ho len príležitostne. Reč bola len v zárodku.

  Človek vzpriamený (Homo erectus) Používal pästný klin, oštepy, drevené oštepy a kostené nástroje.

 • Dňa 15. 2. 2018 sa v Kežmarku v ZŠ Dr. Fischera konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Ester Švienta. Vo svojej kategórii sa umiestnila na 6. mieste, z počtu 18 žiakov, ako úspešná riešiteľka.

 • 13.2. 2018 sa konalo v Kežmarku v Mestskej knižnici okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Základnú školu v Spišskej Starej Vsi reprezentovali víťazky školského kola Nikola Regecová z 5.B /II. kategória/ a Nikola Lopatová zo 6.A /III. kategória/. Hoci nezískali postup do krajského kola, určite patria do 30-tky najlepších recitátorov v okrese Kežmarok.

 • Novinka

  Riaditeľka SPoŠ Mgr. Anna Kromková oznamuje, že z dôvodu vysokého výskytu chrípky v termíne od 14.2.2018 ( streda ) do 16.2.2018 ( piatok ) bude v organizačných zložkách ZŠ a Gymnázium skrátené vyučovanie. Nebude realizovaná krúžková činnosť, ŠKD bude fungovať iba do 14.00 hod. ZUŠ funguje individuálne.

 • Riaditeľka SPoŠ Mgr. Anna Kromková oznamuje, že kvôli vysokému výskytu chrípkového ochorenia vyhlasuje v počas dní štvrtok a piatok (od 8.2. do 9.2.2018), teda do konca pracovného týždňa chrípkové prázdniny. Počas týchto dní nebude fungovať ani školská jedáleň, ani krúžková činnosť. Vyučovanie v ZUŠ pokračuje, to znamená, že žiaci sa ho môžu zúčastňovať v závislosti od svojho zdravotného stavu. Riadne vyučovanie bude pokračovať od pondelka 12.2.2018. V tento deň nastupujú na týždňový lyžiarsky kurz žiaci 7. ročníka ZŠ.

 • Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves Mgr. Anna Kromková oznamuje, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky sa od dnešného dňa, t. j. 6.2.2018 (utorok) do 9.2.2018 (piatok) skracuje školské vyučovanie v zložke a rušia sa krúžky v popoludňajších hodinách tak, aby žiaci mohli cestovať autobusmi na poludnie domov. Z dôvodu zamedzenia rozširovania chrípky prosíme rodičov, aby choré deti neposielali do školy, ale zaezpečili im primerané lekárske ošetrenie a liečbu v domácich podmienkach. Ďakujeme za porozumenie.

 • Dňa 23. januára v rámci voľno-časových aktivít v ŠKD sme sa išli sánkovať. Žiaci neváhali a doniesli si všetko na čom sa dalo kĺzať, či šmýkať, dobre sme sa obliekli a rozbehli sa na kopec za školou. To bolo radosti! Líčka nám síce mrázik vyštípal, ale nikomu to neprekážalo. Do školy sme sa vrátili poriadne vymrznutí, ale šťastní, že sme strávili veľmi pekné a zábavné športové popoludnie.

Výchovný koncert KMEŤOBAND smiley

Dňa 5.5.2010 sme sa so žiakmi ZŠ zúčastnili na výchovnom koncerte v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, ktorý bol multikultúrne zameraný. Žiaci si vypočuli ľudové, aj moderné piesne, zasúťažili si v speve, aj tanci a tiež si vypočuli užitočné rady o tom, ako sa dá spolunažívať v škole, aj mimo nej bez konfliktov. Žiakom z viacerých škôl okresu bolo znova dané na vedomie, že sme si všetci rovní, že máme rovnaké podmienky na vzdelávanie a je len na nás, ako sa chopíme príležitosti a poctivým učením sa pripravíme na reálny život. Súťažiaci si z akcie domov odniesli okrem dobrého zážitku aj sladké odmeny a CD skupiny Kmeťoband. Je za nami ďalšia vydarená akcia.    Ing. Mikulová