• Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. Od februára 2023 tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení. Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu 😊.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Historické okienko
     • Zo srdca k srdcu

      Žiaci VIII. B nás na sviatok svätého Valentína potešili srdečnými „valentínkami“. Na prvej vyučovacej hodine prekvapili učiacich sa spolužiakov a učiacich učiteľov s venovaním malinkej pozornosti lásky a úcty a popriali všetkým pekný deň sv. Valentína. Druhá trieda ôsmakov, VIII.A , tiež nezaháľali a pripravili valentínsku fotostenu, kde sa mohli žiaci fotiť, prípadne si urobiť selfie s kamarátmi. Všetkým ôsmakom veľmi pekne ďakujeme za spestrenie a spríjemnenie dňa sv. Valentína. Aj vďaka týmto aktivitám sme si uvedomili, že prejavov lásky, pozornosti, úcty, vďaky nikdy nie je dosť a že je veľmi dôležité potešiť srdcia ľudí, na ktorých nám záleží.

     • Environmentálne vzdelávanie

      13. februára 2024 sa žiaci 2. A triedy na Prvouke dozvedeli veľa nového o lese, lesných živočíchoch, a ochrane prírody. Prišla medzi nás mamička jedného zo žiakov a porozprávala, predviedla a ukázala žiakom jelenie a srnčie parohy, vypchatého psíka medvedikovitého, diviačie kly. Naučila rozoznávať stopy zvierat, i to, čo sa smie, či nesmie robiť v lese, ako dlho sa v prírode rozkladajú predmety, ktoré si tam “zabudnú” niektorí turisti a veľa iných zaujímavostí. Vysvetlila, aké malilinké sa narodí mláďa medveďa, a žiaci skúsili vylúdiť tón z poľovníckej trúbky. Nakoniec sa potešili maľovánke a pexesu o lese a milým darčekom navyše bola vtáčia búdka, ktorú vyzdobia na hodinách výtvarnej výchovy a umiestnia v areáli školy.

     • Vedomostný kvíz NEJ

      V rámci hodín nemeckého jazyka sme si so žiakmi deviateho ročníka zahrali vedomostný kvíz. Žiaci si tak mohli vyskúšať aký je ich všeobecný prehľad o nemecky hovoriacich krajinách. Boli to poznatky nie len z nemčiny, ale aj geografie, či dejepisu. Súboj vyhrala 9.A, aj keď rozdiel bol minimálny. Obom triedam ďakujeme za pekné podané výkony, spoluprácu a veríme, že od dnešného dňa už budú vedieť minimálne jednu osobnosť, ktorá sa narodila v Nemecku, koľko má Nemecko obyvateľov poprípade, ktorá automobilová značka nepatrí Nemecku.

     • 2% z dane

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, skvalitnenie vybavenia školy. Vyhlasenie2023.pdf Ďakujeme.

     • Golfujeme v škole

      “Cieľom projektu Golfujeme v škole je ukázať žiakom golf prostredníctvom hry, ktorá je určená do vnútorných, aj do vonkajších podmienok – ide o SHORT GOLF. Žiaci s náčiním prispôsobeným ich veku zažijú nadšenie a radosť z odpálenia loptičky na cieľ a do diaľky. Vďaka mäkkým loptičkám a ľahkým plastovým paliciam ide o veľmi dostupnú a veľmi bezpečnú formu golfu. Golf je hra, ktorá sa dá hrať v škole, v telocvični a aj kdekoľvek v prírode. Súčasťou golfu je zdvorilé správanie, ktoré žiakov učí akceptovať pravidlá, rozvíja u nich komunikáciu so spoluhráčmi a učia sa vzájomnému porozumeniu.” Od februára žiaci 2. až 5. ročníka absolvujú v rámci telesnej a športovej výchovy moduly zamerané na golf. Pod vedením trénera p. Matúša Maďara sa naučia základné držanie palice, pojmy ako patovanie a čipovanie, ale aj aká je dôležitá plná koncentrácia pri odpale loptičky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 24. 2. 2024