Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Anna Kromková Rozvrh
Riaditeľka
riaditelka231@gmail.com
 
 
Alžbeta Boženská betkabož Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ján Džunko Zástupca
jandzunko4@gmail.com
 
 
Ing. Anna Mikulová Rozvrh
Zástupkyňa
mikulova.anna@azet.sk
 
 
Dávid Baka Učiteľ
 
 
Stanislav Baka Učiteľ
 
 
Mgr. Gabriela Barľáková Učiteľka
 
 
PaedDr. Jana Barľáková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
ovsonkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Františka Bednarčíková Rozvrh
Učiteľka
franabudzakova@pobox.sk
 
 
PaedDr. Katarína Bieľaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.G
bielakovakatarina@gmail.com
 
 
Mária Bieľaková Učiteľka
 
 
Mgr. Nikola Bizubová Učiteľka
 
 
Mgr., Ing. Štefan Bocko, PhD. Učiteľ
 
 
Mgr. Miloslav Cisko Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.G
ajlo@pobox.sk
 
 
Mgr. Mária Čarnogurská Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.G
 
 
Mgr. Miloš Čupka Rozvrh
Pedagogický asistent
 
 
Agnesa Dlhá Učiteľka
 
 
Pavol Garaj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Gemza Rozvrh
Učiteľ
jan.gemza@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Harabinová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
lud.hari@gmail.com
 
 
Mgr. Maya Howard Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Bc. František Kačica, DiS. art. Učiteľ
 
 
Mgr. Matúš Kačica Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Kafková Rozvrh
Učiteľka
anna286@zoznam.sk
 
 
Mgr. Martina Kaňuková Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Kostková Učiteľka
 
 
Lucia Kosturová, DiS. art. Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Krajgerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.G
dkrajgerova@gmail.com
 
 
Bc. Monika Krempaská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Milada Krišáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
milad.kaa@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Kromková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Kurňavová ivabož Učiteľka
 
 
Monika Makulová Pedagogická asistnentka
 
 
Mgr. Marta Mareková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
16mamarek@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Marhefková Rozvrh
Učiteľka
helenamarhefkova@centrum.sk
 
 
Bc. Eva Matiková Pedagogická asistnentka
 
 
Bc. Katarína Mláková mlakat Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Novotná Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Mária Novotná Rozvrh
Pedagogická asistnentka
marienkanovotna@azet.sk
 
 
Mgr. Marta Ovcarčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
ovcarcikova@centrum.sk
 
 
MgA. Lucia Ovčáriková Čarnogurská Učiteľka
 
 
Lýdia Ovšonková Odborná zamestnankyňa
 
 
Mgr. Daniela Penxová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
daniela.penxova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Petrasová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Slávka Pisarčíková Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Raková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Štefánia Sčensná Učiteľka
 
 
RNDr. Mária Semančíková Rozvrh
Učiteľka
maria.semancikova@gmail.com
 
 
Ing. Iveta Simčišinová Rozvrh
Učiteľka
ivetasim@azet.sk
 
 
Mgr. Anna Skotzke Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
anna.skotzke@gmail.com 
 
 
Mgr. Ľubica Sobanská Učiteľka
 
 
Katarína Soľavová katsoľ Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Stanko Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
jan.stanko@centrum.sk
 
 
Mgr. Viera Stanková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
vierka.stankova@centrum.sk
 
 
Ing. Peter Šimco Učiteľ
Foto Mgr. Mária Škantárová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
skantarova.maria@gmail.com
 
 
Marcela Šolcová Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Švienta Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
b.svienta@centrum.sk
 
 
Bc. Emília Tomalová milkatom Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Trebuňová Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Valkovská Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
ludmila.valkovska@post.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vnenčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
vnencakovaz@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Voľné miesta na našej škole