Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

  9. 3. 2018 sa v Kežmarku v Mestskej knižnici konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov
  Kubín. Našu školu reprezentovali: Richard Horník (1. kategória, poézia), Aneta Švienta (1. kategória,
  próza) Nikola Lopatová (2. kategória, poézia). Aj keď naši žiaci neobsadili postupové miesta, získali
  novú skúsenosť a snáď nabudúce budú mať viac recitačného šťastia.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Základná škola:

  Rodičovské združenie pri Základnej škole, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves

  Občianské združenie

  Identifikačné číslo: 173196170241

   

   

 • Dajme zelenú prírode

  Vo februári, tretiaci navštívili infocentrum Pieninského národného parku a toto naše tretie stretnutie sa nieslo v téme Vývojové stupne človeka.

  Primeranou prednáškou sa dozvedeli o rôznych vývinových štádiách a ich charakteristických znakoch.

  Človek zručný (Homo habilis) Mal schopnosť jednoduchého premýšľania. Vedel zhotoviť jednoduché nástroje – sekáč, drevené palice, pästný klin. Nevedel zhotoviť oheň, využíval ho len príležitostne. Reč bola len v zárodku.

  Človek vzpriamený (Homo erectus) Používal pästný klin, oštepy, drevené oštepy a kostené nástroje.

  Človek rozumný (Homo sapiens) Ich myslenie sa zdokonaľovalo, vzniká jednoduchá reč.

  Človek dnešného typu (Homo sapiens sapiens) Využívala sa deľba práce – muži lovili, ženy – starostlivosť o domácnosť. Lov bol špecializovaný. Nástroje: luk, šípy, harpúny. Mal dokonalejšiu článkovanú reč. Vedel zakladať oheň. Začínajú sa prejavovať ako umelci (maľby v jaskyniach).

  Praktickými aktivitami sa žiaci v skupinovej práci zahrali na archeológov, skladali kostru vyhynutých zvierat a  napodobňovali jaskynné maľby.

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

   

  Dňa 15. 2. 2018 sa v Kežmarku v ZŠ Dr. Fischera konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Ester Švienta. Vo svojej kategórii sa umiestnila na 6. mieste, z počtu 18 žiakov, ako úspešná riešiteľka.

 • Šaliansky Maťko

  13.2. 2018 sa konalo v Kežmarku v Mestskej knižnici okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Základnú školu v Spišskej Starej Vsi reprezentovali víťazky školského kola Nikola Regecová z 5.B /II. kategória/ a Nikola Lopatová zo  6.A  /III. kategória/. Hoci nezískali postup do krajského kola, určite patria do 30-tky najlepších recitátorov v okrese Kežmarok.

 • O Z N A M

  Novinka

       Riaditeľka SPoŠ Mgr. Anna Kromková oznamuje, že z dôvodu vysokého výskytu chrípky v termíne od 14.2.2018 ( streda ) do 16.2.2018 ( piatok ) bude v organizačných zložkách ZŠ a Gymnázium skrátené vyučovanie. Nebude realizovaná krúžková činnosť, ŠKD bude fungovať iba do 14.00 hod. ZUŠ funguje individuálne.

 • OZNAM RIADITEĽKY SPoŠ

  Riaditeľka SPoŠ Mgr. Anna Kromková oznamuje, že kvôli vysokému výskytu chrípkového ochorenia vyhlasuje v počas dní štvrtok a piatok (od 8.2. do 9.2.2018), teda do konca pracovného týždňa chrípkové prázdniny. Počas týchto dní nebude fungovať ani školská jedáleň, ani krúžková činnosť. Vyučovanie v ZUŠ pokračuje, to znamená, že žiaci sa ho môžu zúčastňovať v závislosti od svojho zdravotného stavu. Riadne vyučovanie bude pokračovať od pondelka 12.2.2018. V tento deň nastupujú na týždňový lyžiarsky kurz žiaci 7. ročníka ZŠ.

 • OZNAM RIADITEĽKY SPoŠ

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves Mgr. Anna Kromková oznamuje, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky sa od dnešného dňa, t. j. 6.2.2018 (utorok) do 9.2.2018 (piatok) skracuje školské vyučovanie v zložke a rušia sa krúžky v popoludňajších hodinách tak, aby žiaci mohli cestovať autobusmi na poludnie domov. Z dôvodu zamedzenia rozširovania chrípky prosíme rodičov, aby choré deti neposielali do školy, ale zaezpečili im primerané lekárske ošetrenie a liečbu v domácich podmienkach. Ďakujeme za porozumenie.

 • Sánkovačka

  Dňa 23. januára v rámci voľno-časových aktivít v ŠKD sme sa išli sánkovať. Žiaci neváhali a doniesli si všetko na čom sa dalo kĺzať, či šmýkať, dobre sme sa obliekli a rozbehli sa na kopec za školou. To bolo radosti! Líčka nám síce mrázik vyštípal, ale nikomu to neprekážalo. Do školy sme sa vrátili poriadne vymrznutí, ale šťastní, že sme strávili veľmi pekné a zábavné športové popoludnie.

 • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  V stredu 24. januára sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategóriách piatakov a deviatakov. Súťažilo sa v Kežmarku a celkovo sme mali v hre päť žiakov. Samuel Cisko z 5. A vo svojej kategórii získal 1. miesto s maximálnym bodovým ziskom. Ďalší piataci Karolína Čarnogurská a Marek Mýtnik skončili rovnako na 11. mieste. Medzi deviatakmi bola Lucia Majerčáková šiesta a Alexander Ovšonka ôsmy.

 • Buď múdrejší ako oheň - pyrotechnika.

 • Čaro Vianoc 2017

 • Školské kolo Pytagoriády 2017/2018

  Dňa  13.12. a 14.12.2017 sa uskutočnil 39. ročník školského kola Pytagoriády. Žiaci súťažili v kategóriach od 3.ročníka po 8. ročník. Medzi úspešných riešiteľov patria žiaci:

   

  1. Samuel Poláček 4.A
  2. Viktória Irhová  4.A
  3. Kristína Jarkulišová  4.B
  4. Tamara Strnadová  A
  5. Matej Kron 4.A
  6. Diana Kočinská 4.B
  7. Jáchim Martančík 4.A
  8. Samuel Cisko  5.A
  9. Viktória Danielčáková  5.A
  10. Cyntia Graindová  6.A
  11. Paula Compľová  6.A
  12. Bibiána Nováková  6.A
  13. Timotej Baran  7.A
  14. Saskia Brejčáková  7.B
  15. Barbora Staneková  7.B
  16. Matúš Drienovský  7.A
  17. Natália Žembovičová  7.B
  18. Diana Trulíková  8.A
  19. Gregor Kuchta  8.A
  20. Mário Regec  8.A

   

   

   

 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  V októbri sa Základná škola v Spišskej Starej Vsi zúčastnila celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Projekt sa konal pod záštitou ministerky školstva Martiny Lubyovej. Téma projektu: Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity. Do projektu sa registrovalo 243 školských knižníc základných i stredných škôl z celého Slovenska. Účastníci projektu netrpezlivo čakali mesiac na výsledky. V konečnom hodnotení sme obsadili 12. miesto. K peknému umiestneniu prispeli aj rodičia žiakov, ktorí v Zastrove, a.s. vyrobili zaujímavý model lietadla a privítali žiakov v priestoroch podniku. Riško Horník z 3.A bol vďaka šikovnosti svojej mamy celé dopoludnie malým Štefánikom. Rodičom žiakov ďakujeme a gratulujeme k úspechu!

 • Vianočné posolstvo

  Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Spišskej Starej Vsi a niektorí štvrtáci zo základnej školy sa 11. decembra 2017 vybrali na  návštevu DOS Jasoň. Ich cieľom bolo spríjemniť dôchodcom adventné pondelkové popoludnie pečením a zdobením vianočných perníkov. Svojej úlohy cukrárov a aranžérov sa zhostili výborne. Pustili sa do práce a  perníčky pre našich starkých nielen upiekli, ale aj ozdobili. Pridali úsmev, pesničky a vykúzlili príjemnú  predvianočnú atmosféru. K zdobeniu perníkov sa pridali aj dobre naladení klienti DOS Jasoň v Spišskej Starej Vsi.

 • Vianočné oblátky

  Obdobie adventu je spojené s rôznymi tradíciami. Jednu netradičnú si pripomenuli a vyskúšali 8. decembra 2017 žiaci 4.B, ktorí sa vybrali s tr. učiteľkou v piatkové popoludnie na návštevu dediny Havka. V tejto dedine žije pani Šoková, ktorá pečie vianočné oblátky. Štvrtákom vďačne ukázala, ako sa pripravuje a pečie táto vianočná dobrota. Žiaci zistili, že to nie je jednoduchá práca a vyžaduje veľa trpezlivosti a pozornosti. Strávili príjemné popoludnie a budú dlho spomínať  na tento sladký zážitok.

 • Matematické všeličo

  Dňa 6. 12. 2017 sa uskutočnil kvíz ,, Matematické všeličo“.  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii žiaci 5. a  6. ročníka a v druhej kategórii  žiaci  7. a 8. ročníka.

  Výsledky kvízu:

  Kategória: 5. – 6. ročník:

  1. Samuel Cisko 5.A,  Radoslava Veličková 6.A

  2. Oliver Jackovič 5.B,  Bibiána Nováková 6.A

  3. Marek Mitník  5.A,  Peter Drienovský 6.A

  4.Alex Soska 5.B,  Jakub  Hubcej 6.A

   

  Kategória: 7. – 8. ročník:

  1. miesto: Dávid Záleš 7.A,  Mário Regec 8.A

  2. miesto: Matúš Drienovský 7.A, Dominik Halčin 8.A

  3. miesto: Saskia Brejčáková 7.B,  Barbora Mačurová 8.A

  4. miesto: Barbora Staneková 7.B,  Zuzana Kaprálová 8.A

   

   

 • Dopravné - vyplácanie

  Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 15.12.2017 v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

strana: