Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 

Zoznam tried

Názov
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Krišáková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Mareková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Švienta
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vnenčáková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Harabinová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Valkovská
Foto Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Penxová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Stanko
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Maya Howard
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Skotzke
Foto Foto Foto Foto Foto
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Stanková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Novotná
1.G Triedny učiteľ Mgr. Daniela Krajgerová
2.G Triedny učiteľ Mgr. Miloslav Cisko
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Barľáková
Foto Foto Foto Foto Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Ovcarčíková
3.G Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Bieľaková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Raková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Škantárová
4.G Triedny učiteľ Mgr. Mária Čarnogurská

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018