Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 

Zoznam tried

Názov
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Stanková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Novotná
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Švienta
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vnenčáková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Harabinová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Valkovská
Foto Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Simčišinová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Penxová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Maya Howard
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Skotzke
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Mareková
1.AG Triedny učiteľ Mgr. Miloslav Cisko
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Lešková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Ovcarčíková
2.AG Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Bieľaková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Raková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Škantárová
3.AG Triedny učiteľ Mgr. Mária Čarnogurská
4.AG Triedny učiteľ Mgr. Helena Marhefková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Stanko

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017